Czekaj...

DLA KOGO?


Program ubezpieczenia przygotowany został dla lekarzy zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi i posiada rekomendację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Łodzi.

ABY PRZEJŚĆ DALEJ, NALEŻY POTWIERDZIĆ SWOJE CZŁONKOSTWO


 

GBU GLOBAL Sp. z o.o.

NIP: 725-14-48-931
REGON: 471486288

adres:

90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66

telefon:

500 544 083
500 544 084
(42) 636-86-17


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS: 0000114536. Kapitał założycielski: 100 000 PLN.


Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 73/97, wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych – rejestru brokerów ubezpieczeniowych – pod numerem 00000175/U; skan do pobrania :